Regulamin serwisu

§ 1 Wstęp

1. Serwis https://whisky-shop.pl/ jest skierowany do osób pełnoletnich zwanych dalej Klientami i tylko przez takie osoby może być używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
2. Serwis https://whisky-shop.pl/ zwany dalej Serwisem jest własnością Firmy Whisky Shop Sp z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8 zwanej dalej Sprzedawcą.
3. Działanie Serwisu polega na udostępnianiu możliwości kontaktu ze Sprzedawcą, informowaniu klientów o możliwości zakupu napojów alkoholowych, warunkach tych zakupów. Serwis nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży.

§ 2 Legalność

1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty przez niego sprzedawane pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną sprzedaż produktów alkoholowych.
3. Sprzedawca na każdy zakup wystawia Klientowi dokument zakupu – paragon fiskalny lub fakturę.

§ 3 Zamówienie

1. Kupujący może dokonać zamówienia wybranego towaru drogą mailową, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie https://whisky-shop.pl/
2. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę jest wiążące dla Kupującego.
3. Sprzedawca ma prawo żądać zadatek na poczet realizacji zamówienia.
4. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji Kupującego lub braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
5. Zadatek jest zwracany w pełnej kwocie jeśli brak możliwości realizacji jest z winy Sprzedającego.
6. Na realizację zamówienia Strony mają 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania zadatku chyba, że ustalą inaczej.
7. Sprzedający ma prawo odwołać lub zmienić zamówienie jeśli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

§ 4 Odbiór zamówienia

1. Odbiór towaru jest możliwy w dowolnym punkcie sklepowym wybranym przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę pełnoletnią.
2. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu odbioru.
3. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić za pomocą gotówki podczas odbioru towaru lub przelewu bankowego zaksięgowanego na koncie Sprzedawcy przed odebraniem towaru.
4. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność odbieranego towaru z zamówieniem w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Późniejsze reklamacje co do ilości, uszkodzeń czy zgodności z zamówieniem nie będą uwzględniane.

§ 5 Warunki zwrotu

1. Każdy Kupujący ma prawo do zwrotu do 20% ilości zakupionej lub zamówionej czystej wódki ze standardowej oferty Serwisu w ciągu 14 dni od zakupu.
2. Zwrotu należy dokonać osobiście w punkcie sklepowym na którym dokonano odbioru towaru przedkładając przy tym oryginał dokumentu zakupu.
3. Zwracany alkohol musi posiadać oryginalne znaki akcyzowe oraz nie nosić żadnych uszkodzeń oraz być spakowany w oryginalne opakowania zbiorcze.
4. Kupujący jest zobowiązany pozostawić dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego na który w razie braku możliwości dokonania zwrotu od razu zostaną przelane środki za zwrot. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Podczas korzystania z Serwisu i podczas procesu zamówienia Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do procesu realizacji zamówienia i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku do niniejszego regulaminu „Ochrona Danych Osobowych”
3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie propozycje cen zawarte na tej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8 w siedzibie Firmy.
3. Dokonując zamówienia przez Serwis lub w wyniku późniejszych kontaktów ze Sprzedającym Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem. 24 czerwca 2019 roku.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email