Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu jest firma Whisky Shop Sp z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
 2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie i rozpatrywania reklamacji. Są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w sklepie, nie dłużej niż rok od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sklepu Whisky Shop. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu Whisky Shop;
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email